Back to top

Resista AK

Całkowity system uszczelnienia

Od samego początku Firestone dążył do zaoferowania kompletnego systemu izolacji każdego typu dachu. W ten sposób powstała izolacja - Firestone Resista AK - panele izolacyjne.

Firestone Resista AK to panele izolacyjne wykonane z poliizocyjnuratu (PIR) w obustronnej osnowie z wielowarstwowego aluminium. 

Jako część kompletnego systemu izolacji Firestone, Resista AK to wymierne korzyści i zalety:

  • Możliwość zastosowania na każdym typie dachu: balastowy, klejony, łączony mechanicznie
  • Doskonałe właściwości izolacyjne i odporność na ściskanie
  • Panele Resista AK posiadają certyfikaty FM oraz ACERMI

Kliknij tutaj, po więcej informacji o izolacji Firestone RESISTA AK