Back to top

Dach multifunkcjonalny Ultra Ply TPO Firestone

W Markach w Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnym powstał pierwszy w Polsce dach multifunkcjonalny na budynku publicznym. 

https://mareckieinwestycje.pl/mareckie-centrum-edukacyjno-rekreacyjne/

Pod pojęciem zazieleń multifunkcjonalnych rozumie się rodzaj zielonych dachów, powstałych przy zastosowaniu roślin bagiennych, gdzie aspekty wykorzystania i retencji wód opadowych, oczyszczania, oszczędności energii oraz kosztów inwestycyjnych zostały zoptymalizowane.
Zazielenienia multifunkcjonalne posiadają, poza ogólnie opisanymi właściwościami dla zielonych dachów konwencjonlanych, szereg dodatkowych interesujących cech. Wysoka zdolność do transpiracji zbiorowisk bagiennych (800- 1600 mm/m2 /rok), powoduje wyższą efektywność wpływu na mikroklimat oraz regulacje temperatury również wewnątrz budynku. Zdolność do ochładzania mikroklimatu jest szczególnie cenna w intensywnej zabudowie miejskiej. [źródło: http://www.dr-wasa-umwelttechnik.de/oferta/dachy-multifunkcjonalne/?lang=pl].

W przypadku dachy w Markach zastosowano następujący układ warstw:

-maty helofitowe (roślinność bagienna)

- opaski żwirowe ze żwiru o frakcji 16/32 mm

- warstwa zeolitu o grubości 1 cm

- podłoże o grubości 10 cm: złoże filtracyjne Caxit

- geowłóknina ochronna odporna na przerastanie korzeni roślin DuPont RootProtector

- hydroizolacja: membrana UltraPly TPO Firestone.

Na załączonych zdjęciach pokazane są etapy projektu i efekt końcowy.